Breadcrumbs

 

"Tenaga dan kemampuan diperhitungkan, berjuanglah dalam satu barisan". Barangkali ini adalah ayat yang sesuai untuk menunjukkan betapa perlunya hubungan yang kukuh dan usaha bersama antara guru-guru dan ibu bapa untuk melestarikan