LAPORAN OLEH: PN. LAI MEI LING (SU LDP)

 

Latihan Dalam Perkhidmatan untuk Semua Guru dan Staf Sokongan

 

Tarikh    :  11 & 12 Januari 2017

Masa     :   2.00p.m.— 5.00p.m.

Tempat  :   Bilik Mesyuarat, SMK Teluk Bahang

Tajuk : Kaedah Penyelesaian Masalah

  • Sebanyak 12 masalah dalam bidang Pentadbiran, Kurikulum, HEM, KZOKU, Sukan, Asrama, Bahasa Arab, dan Makmal Sains telah dikenalpasti. Para guru dan staf telah kenal pasti punca masalah dan telah mencadangkan langkah-langkah mengatasinya menggunakan Analisis Jurang, Analisis SWOT, Tulang Ishikawa, GROWTH dan TOWS MATRIKS.
  • Tajuk-tajuk yang dibentangkan adalah menyentuh:

1. Koperasi

5. Katering & Penyajian

9. Perjumpaan Mingguan

    Kokurikulum

2. Pembentukan Sahsiah

    Kerjaya

6. Displin

10. Perjumpaan Sukan /

      Permainan

3. Bahasa Arab

7. Asrama 11. Acara Padang

4. Sejarah

8. Merokok 12. Pengurusan Pejabat