Taklimat dari Wakil NUTP disampaikan oleh En Mohd Kamal b Yusak sempena kempen penambahan ahli telah diadakan pada 29 September 2009.  Sehubungan dengan itu beliau juga telah memberi penerangan tentang peranan dan tanggungjawab NUTP kepada ahli kesatuan seperti tabung kabajikan yang kini telah melonjak sehingga 5 jt.  Menurut beliau masih ramai ahli tidak tahu tentang peranan dan kewujudan tabung ini.