Pihak Koperasi telah menyampaikan sumbangan sebanyak RM 500.00 kepada pihak sekolah.