Keterangan di bawah ini ialah untuk kegunaan kepada jurulatih-jurulatih. Keterangan itu hendaklah dijalankan dengan cara " Soal jawab" ketika skuad itu sedang rehatkan diri .

Lagu kebangsaaan

Pegawai/Kadet yang memakai pakaian seragam yang tidak di bawah perintah ketua / pegawai  yang sedang kawat hendaklah berdiri dalam keadaan sedia semasa lagu kebangsaan/negeri dinyanyikan.
Sekiranya memakai pakaian  awam hendaklah sedia. Seorang pegawai atau ketua yang menjaga sesuatu kumpulan yang sedang berjalan hendaklah memberhentikan kumpulan itu dan berada dalam kedudukan sedia.

Menerima Hormat

Pegawai-pegawai hendaklah membalas hormat itu dengan penuh hormat. Jika ada lebih daripada  seorang pegawai , maka pegawai yang kanan sekali membalas hormat.