KADET REMAJA SEKOLAH (KRS)
KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT

 

Ujian Kelayakan       :           PEGAWAI WARAN II

Nama                         :

Tingkatan                   :

Syarat-syarat                        :

Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 1 iaitu:

Bil.

Perkara

Tarikh Lulus & Pengesahan

AI

Sirah Rasullah S.A.W.

 

 

1.

Menulis mengenai salah satu tajuk di bawah

 

 

 

 •  

Perjanjian Hudaibiah

Tarikh:

 

 

 •  

Piagam Madinah

Tarikh:

 

 

 •  

Kehidupan di zaman Jahiliah

Tarikh:

AII

Pendidikan Moral (Pelajar Bukan Islam):

 

 

 

 •  

Menulis dan menghuriakan Sistem Raja Berpelembagaan.

Tarikh:

B

Kawat:

 

 

 

 •  

Berkebolehan mengenalpasti kesalahan kawat dan arahan kawat oleh Ketua Platuan dan ahli.

Tarikh:

C

Kemahiran dan Kecergasan:

 

 

Menguasai 2 dari kemahiran berikut:

 

 

 

 •  

Berkhemah atau berkursus selama seminggu.

Tarikh:

 

 

 •  

Menyertai perkhemahan lebih dari 6 kali

Tarikh:

 

 

 •  

Pernah menyertai perkhemahan di luar negeri.

Tarikh:

 

 

 •  

Membuat satu model pioneering

Tarikh:

 

 

 •  

Berkebolehan memanjat, memasang tali, dalam “High Element Aktiviti:.

Tarikh:


Bil.

Perkara

Tarikh Lulus & Pengesahan

D

Pertolongan Cemas:

 

 

 

 •  

Berkebolehan menjalanakan latihan teori pertolongan cemas kepada ahli kadet.

Tarikh:

EI

Kerohanian:

 

 

Pilih 2 aktiviti berikut:

 

 

 

 •  

Menyertai satu program Qiyamulail.

Tarikh:

 

 

 •  

Menyampaikan satu tajuk tazkirah selama 5 minit

Tarikh:

 

 

 •  

Menghafaz ayat 102-105 surah Al Imran serta maksudnya.

Tarikh:

 

 

 •  

Menghafaz 4 hadis pendek dengan maksudnya.

Tarikh:

EII

Katatanegaraan (Pelajar Bukan Islam):

 

 

Menulis dan menceritakan salah satu daripada tajuk dibawah:

 

 

 

 •  

Hak dan tanggungjawab pengguna.

Tarikh:

F

Khidmat Masyarakat

 

 

Membuat kajian dan laporan bertulis mengenai salah satu tajuk berikut:

 

 

 

 •  

Masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk kampong atau tempat anda.

Tarikh:

 

 

 •  

Langkah mengatasi masalah keruntuhan akhalak belia di tempat tinggal anda.

Tarikh:

 

 

 •  

Riwayat hidup seorang  tokoh tempatan.

Tarikh:


Bil.

Perkara

Tarikh Lulus & Pengesahan

G

Kebudayaan

 

 

Membuat kajian dan laporan bertulis mengenai salah satu perkara  berikut:

 

 

 

 •  

Ucapan Perkahwinan

Tarikh:

 

 

 •  

Upacara Pengkebumian

Tarikh:

 

 

 •  

Program Integrasi antara kaum

Tarikh:

H

Alam Sekitar:

 

 

Melaksanakan secara kumpulan (4 ahli):

 

 

 

 •  

Kitaran semula kertas surat khabar lama

Tarikh:

 

 

 •  

Membuat bajka kompos.

Tarikh:

I

Keusahawanan:

 

 

Melaksanakan salah satu projek berikut:

 

 

 

 •  

Mereka cipta satu system alarm eletronik.

Tarikh:

 

 

 •  

Berkebolehan dalam menggunakan mesin jahit

Tarikh:

 

 

 •  

Menyediakan satu jenis masakan timur atau barat.

Tarikh:

 

 

 •  

Menyediakan buku akaun tunai.

Tarikh: