KRS/NE6007/02-001/L   

 

Kod Sekolah

Tahun

 Menyertai

No. ahli

 

Catatan :

L : Lelaki

P : Perempuan

 

 

Nombor Pendaftaran Pegawai ( KPM ) & Jurulatih Kebangsaan

 

KRS /KPM/02- 001

Tahun

 Menyertai

No. ahli

 

Nombor Pendaftaran Pegawai ( JPN ) , Jurulatih Negeri dan Guru :

 

KRS /kod negeri/97- 001

 

Tahun

 Menyertai

No. ahli