Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan, Negeri dan Daerah     adalah     seperti berikut:
        a.        Penaung
        b.        Penasihat
        c.        Pengerusi
        d.        Timbalan Pengerusi
        e.        Naib Pengerusi
        f.        Setiausaha Kehormat
        g.        Penolong Setiausaha Kehormat
        h.        Bendahari Kehormat
        i.        AJK yang dilantik

Jawatankuasa terdiri daripada empat peringkat:
        a.        Peringkat Kebangsaan
        b.        Peringkat Negeri
        c.        Peringkat Daerah
        d.        Peringkat Sekolah

Maklumat lengkap struktur organisasi boleh didapati dalam Perlembagaan KRS