Tugas pemantauan hendaklah dilakukan oleh:

    a.    Pengarah Pendidikan Negeri
    b.    Pegawai Pendidikan Daerah
    c.    Pengetua
    d.    Ketua Penolong Pengarah dan Penyelia Kokurikulum JPN
    e.    Penyelia Pejabat Pendidikan Daerah

Pemantauan merangkumi perkara-perkara berikut:

    a.    Laporan aktiviti
    b.    Laporan kewangan