Dalam kebanyakan pasukan ada lambang, cogan atau panji-panji untuk  mewakili DYMM Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Oleh yang demikian semuanya ini patut diberi hormat.

1. Semua pegawai atau ahli pangkat rendah apabila nampak panji-panji sedang diarak hendaklah berhenti dalam kedudukan sedia dan beri hormat.

2. Satu pasukan yang sedang bertugas hendaklah berhenti dan berdiri sedia. Pegawai atau pegawai pangkat rendah yang beri hormat.

3. Jika ada pasukan dan masing-masing ada membawa panji-panji maka hendaklah memberi " Pandang kanan " apabila mereka berselisih.

Peringatan Semasa Memberi Tabik Hormat :

Tabik Hormat diberi ketika berdiri sedia dan berjalan sahaja.