KADET REMAJA SEKOLAH (KRS)
KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT

Ujian Kelayakan       :           SETAF SARJAN

Nama                         :

Tingkatan                   :

Syarat-syarat                        :

Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 1 iaitu:


Bil.

Perkara

Tarikh Lulus & Pengesahan

AI

Sirah Rasullah S.a.w.

 

 

 •  

Menceritakan atau menulis  mengenai  puteri atau seorang isteri atau cucu Rasullah S.A.W.

Tarikh:

AII

Pendidikan Moral (Pelajar Bukan Islam):

 

 

 •  

Boleh menceritakan sekurang-kurangnya 2 orang tokoh pahlawan Negara.

Tarikh:

B

Kawat:

 

 

 •  

Berkebolehan memberi latihan kawat kepada ahli Kadet di luar sekolah atau daerah lain.

Tarikh:

C

Kemahiran dan Kecergasan:

 

 

Menguasai 4 dari kemahiran berikut:

 

 

 •  

Membuat 3 jenis perangkap

Tarikh:

 

 •  

Menyertai 2 program perkhemahan yang berjumlah 8 malam.

Tarikh:

 

 •  

Lulus ujian lasak dalam masa yang ditetapkan.  Contoh: merempuh halangan, berjalan lasak.

Tarikh:

 

 •  

Menyertai perkhemahan atau sebarang kurus di luar daerah

Tarikh:

 

 •  

Mengikuti satu Kursus Ikhtiar Hidup

Tarikh:

 

 •  

Melatih ketua platun dan ketua seksyen mengendalikan satu perkhemahan.

Tarikh:

 

 

 

 

 

 

 

 


Bil.

Perkara

Tarikh Lulus & Pengesahan

D

Pertolongan Cemas:

 

 

Berkebolehan melaksanakan aktiviti berikut:

 

 

 •  

Melakukan 6 teknik usungan pesakit.

Tarikh:

 

 •  

Mengetahui kaedah rawatan keracunan

Tarikh:

 

 •  

Mengetahui kaedah merawat gigitan serangga dan ular.

Tarikh:

EI

Kerohanian:

 

 

Pilih 3 aktiviti berikut:

 

 

 •  

Menghafaz 2 hadis pendek dari buku “Hadis Empat Puluh”.

Tarikh:

 

 •  

Menghafaz ayat bismillah 5

Tarikh:

 

 •  

Menghafaz ayat 21-24 surah Al Hasyar

Tarikh:

 

 •  

Menyertai 2 program  Kurus Kefahaman Penghaytan Islam

Tarikh:

EII

Katatanegaraan (Pelajar Bukan Islam):

 

 

Menulis dan menceritakan salah satu daripada tajuk dibawah:

 

 

 •  

Menghormati Ibubapa

Tarikh:

 

 •  

Hak dan tanggungjawab warga Negara

Tarikh:

 

 •  

Peraturan hidup berjiran

Tarikh:

 

 •  

Prinsip/Kaedah mencintai Alam Sekitar

Tarikh:

 

 •  

Kebebasan dalam Sistem Demokrasi.

Tarikh:

F

Khidmat Masyarakat

 

 

 •  

Menyertai 6 khidmat masyarakat dengan masa tidak kurang daripada 24 jam.

Tarikh:

 

 •  

Menulis riwayat hidup seorang Tokoh Ulama silam di negera kita.

Tarikh


Bil.

Perkara

Tarikh Lulus & Pengesahan

G

Kebudayaan

 

 

1.

Menulis mengenai salah satu tajuk berikut:

Tarikh:

 

 

 •  

10 jenis alat muzik traditional

Tarikh:

 

 

 •  

5 jenis tarian traditional

Tarikh:

 

 

 •  

5 adat istiadat melayu

Tarikh:

H

Alam Sekitar:

 

 

1.

Menyediakan buku skrap 20 jenis pokok salah satu yang berikut:

 

 

 

 •  

Pokok perubatan

Tarikh:

 

 

 •  

Pokok renek

Tarikh:

 

 

 •  

Pokok bunga

Tarikh:

 

 

 •  

Pokok buah-buahan

 

I

Keusahawanan:

 

 

1.

Melaksanakan salah satu projek berikut:

 

 

 

 •  

Mencipta satu kraftangan daripada kayu, logam atau jerami.

Tarikh:

 

 

 •  

Menyediakan satu rekebentuk untuk cetakan baju T dengan menggunakan kaedah “Silik Scsreen”

Tarikh:

 

 

 •  

(4 ahli bagi setiap 1 projek)

Tarikh:

 

 

 •  

Menulis tulisan khat di atas papan lapis, mounting board, papan nipis, ditebuk dan diwarnakan.

Tarikh:


Bil.

Perkara

Tarikh Lulus & Pengesahan

I

Keusahawanan:

 

 

Berkebolehan malaksanakan salah satu aktiviti berikut:

Tarikh:

 

 •  

Merkacipta satu logo dan slogan berkaitan dengan logo berkenaan cth. Hari Kebangsaan, Hari Kantin, Hari KRS

Tarikh:

 

 •  

Membaiki 10 buah kerusi atau meja.

Tarikh:

 

 •  

Merekacipta satu alat dapur yang dibuat dari bahagian-bahagian pokok kelapa.

Tarikh:

 

 •  

Merekacipta satu alat daripada bahan-bahan terbuang.

Tarikh: