Melahirkan pelajar yang :   
•    Bertaqwa dan berakhlak mulia
•    Berilmu dan berfikiran cemerlang
•    Berdisiplin dan berketrampilan
•    Bersifat global dan berdaya saing tinggi
•    Berjiwa murni