PINTAR - singkatan kepada Promoting Intelligence, Nurturing Talent and Advocating Responsibility adalah program sekolah angkat untuk meningkatkan kecemerlangan akademik di sekolah-sekolah luar bandar. Sejak dilancarkan, PINTAR telah melaksanakan banyak aktiviti untuk meningkatkan kualiti sekolah-sekolah di bawah program ini. Antara kejayaan yang dicapai ialah pada tahun 2008, bilangan pelajar dari sekolah PINTAR yang mendapat 5A dalam UPSR adalah 9.5% lebih tinggi berbanding purata kebangsaan 9.2%.

Kunjungan bas PINTAR adalah suatu usaha untuk mempromosikan teknologi dan dunia tanpa sempadan terutama pada pelajar-pelajar luar bandar. Oleh itu, pada hari Jumaat 2 April, pelajar-pelajar SMK Teluk Bahang berpeluang menyaksikan dan melawat bas PINTAR ini. Antara tarikan utama yang terdapat di dalam bas ini ialah simulator kapal terbang.  Pelajar-pelajar dan guru-guru tidak melepaskan peluang mencuba simulator tersebut.

Diharapkan agar semua pelajar mendapat manfaat daripada lawatan ke atas bas tersebut.