Teras
 

a.    Pendidikan Ketatanegaraan/Patriotisma
b.    Latihan Fizikal
c.    Pendidikan Kerohanian

Umum

a.    Aktiviti di Air
b.    Aktiviti di Darat
c.    Aktiviti Pengembaraan
d.    Latihan Mental
e.    Latihan Kewarganegaraan
f.    Aktiviti Ketahanan Diri
g.    Aktiviti Pendidikan Luar
h.    Aktiviti Pendidikan Alam Sekitar
i.    Aktiviti Kemahiran Hidup (Keusahawanan)
j.    Aktiviti Khidmat (Khidmat Masyarakat)